ගරු වෙළඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා
ගරු සමුපකාර සේවා, අලෙවි සංවර්ධන හා පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා
සමුපකාර සේවා, අලෙවි සංවර්ධන හා පාරිභෝගික ආරක්ෂණ ලේකම් කේ.ඩී.එස්. රුවන්චන්ද්‍ර මහතා
සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් සහ සමුපකාර සමිති රෙජිස්ට්‍රාර් සුවින්ද එස්. සිංගප්පුලි මහතා

පුවත් • 28 Jul, 2022
  Assuming duties as Commissioner of Co-operative D...

  Mr. Keerthi Gamage assumed duties as Commissioner of Co-operative Development and Registrar of Co-operative Societies on 7th of July 2022 at Departme...

  තව කියවන්න


 • 11 Jan, 2022
  ඇලෙන්එගොඩ CO-OP වෙළඳස...

  සීමා සහිත වත්තල විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතිය විසින් සමූපකා...

  තව කියවන්න


 • 11 Jan, 2022
  05 ස් වන Co-op Fresh සමූපකාර...

  සමූපකාර සේවා, අලෙවි සංවර්ධන හා පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අ...

  තව කියවන්න


 • 30 Dec, 2021
  සිව්වන Co-op Fresh සමූපකා...

  සිව්වන Co-op Fresh සමූපකාර අලෙවිසැල අත්තනගලු ආසනයේ අත්තනගල්ලේ...

  තව කියවන්න


 • 23 Dec, 2021
  සීමාසහිත අධ්‍යාපන ...

  සීමාසහිත අධ්‍යාපන සේවානියුක්තිකයින්ගේ සමූපකාර සකසුරු...

  තව කියවන්න


 • 14 Dec, 2021
  මධ්‍යම පළාත් සමූපක...

  99 වන ජාත්‍යන්තර සමූපකාර දින අභිමානවත් සැමරුමට සමගාමීව 2021 ...

  තව කියවන්න


 • 03 Dec, 2021
  වෙන්නප්පුව, කොලින්...

  සෞභාග්‍යයේ දැක්ම සමූපකාරය සවිබල ගැන්වීමේ ජාතික වැඩසටහන...

  තව කියවන්න


 • 03 Dec, 2021
  අධ්‍යාපන සමූපකාර ස...

  මෙම සාකච්ඡාව සඳහා අධ්‍යාපන සමූපකාර සේවකයින්ගේ සියලුම ව...

  තව කියවන්න


 • 07 Nov, 2021
  තෙවන Co-op Fresh සමූපකාර අ...

  සමූපකාර සේවා, අලෙවි සංවර්ධන හා පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අ...

  තව කියවන්න


 • 10 Nov, 2021
  දෙවන Co-op Fresh සමූපකාර අ...

  මෙහි විශේෂත්වය වනුයේ උදෑසන 08.00 සිට රාත්‍රී 08.00 දක්වා මෙම Co-op F...

  තව කියවන්න


 • 28 Jul, 2022
  Assuming duties as Commissioner of Co-operative D...

  Mr. Keerthi Gamage assumed duties as Commissioner of Co-operative Development and Registrar of Co-operative Societies on 7th of July 2022 at Departme...

  තව කියවන්න


 • 14 Nov, 2021
  සමුපකාර සංවර්ධන දෙ...

  2022 වර්ෂය වෙනුවෙන් සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ප...

  තව කියවන්න
අපගේ දැක්ම

"ජනතා ව්‍යවසායක් ලෙස තිරසාර සංවර්ධනයට සමුපකාරය"


මෙහෙවර

"ශ්‍රී ලංකාවේ සමුපකාර ව්‍යාපාරය ජනතා ව්‍යවසායක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සානුබලය සපයමින්, සමුපකාර සමිතිවල යහපාලනය ගොඩ නැගීම සඳහා පුළුල් ලෙස මැදිහත්වීම."

අරමුණු සහ කාර්යභාරය
 • රජය සහ සමුපකාර ව්‍යාපාරය අතර සම්බන්ධීකාරකයා ලෙස කටයුතු කිරීම.
 • සමුපකාර ව්‍යාපාරය ප්‍රචලිත කිරීම.
 • සමුපකාර සමිති/සංගම් ශක්තිමත් කිරීම හා යහපාලනය ඇති කිරීම.
 • සමුපකාර සමිති/සංගම් සමුපකාර ප්‍රතිපත්ති අනුව මෙහෙයවීම.
 • සමුපකාර සේවයට සම්බන්ධ වෙනත් බාහිර පුද්ගලයන් / ආයතන අතර සම්බන්ධීකරණය.
 • කලින් කලට රජය මගින් දියත් කරනු ලබන සංවර්ධන කටයුතු වලට සහයවීම.
සමුපකාර ප්‍රතිපත්ති
 • ස්වෙච්ඡා හා විවෘත සාමාජිකත්වය
 • ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සාමාජික පාලනය
 • සාමාජික ආර්ථික සහභාගීත්වය
 • සමාජය (ප්‍රජාව) පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම
 • ස්වෛරීභාවය හා නිදහස
 • අධ්‍යාපනය, පුහුණුව සහ තොරතුරු
 • සමුපකාර සංවිධාන අතර සහයෝගය
09

Provincial Departments

15

Federations

54

Societies

08

School Societies

Cooperative Values

Self Support

Member Responsibility

Self Responsibility

Democracy

Openness

Genuinely

Harmony

Justice

Equality

Social Responsibility

අප අමතන්න

ලිපිනය

සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව,
අංක 330, යුනියන් පෙදෙස, කොළඹ 02

ඊ-තැපෑල

info@coop.gov.lk / depcoopdev@gmail.com

වෙබ් අඩවිය

www.coop.gov.lk

දුරකථන අංකය

(+94)11 2478 373 / 2478 374 / 2478 376

ෆැක්ස්

(+94)11 2478 386 / 2478 377

Loading
ඔබේ පණිවිඩය යවන ලදී. ඔබට ස්තුතියි!