தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு

தகவல் தொழில்நுட்பம்

இந்த பிரிவை நிறுவுவதன் முக்கிய நோக்கம், ஒரு துறை மற்றும் கூட்டுறவு நிறுவனமாக நாம் அடையக்கூடிய இலக்குகள் மற்றும் குறிக்கோள்களை அடைவதற்கு ஐடியின் உதவியைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் திறமையாகவும் திறமையாகவும் வாடிக்கையாளர் தரப்பினருக்கு பயனுள்ள சேவையை வழங்குவதாகும். அதன்படி,


எங்கள் முக்கிய செயல்பாடுகள்,

  • தகவல் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி துறையின் செயல்பாடுகளைச் செயல்படுத்த தேவையான ஆதரவை வழங்குதல்.
  • கணினி வலையமைப்பு மூலம் துறையின் பணிகளை விரைவுபடுத்த தேவையான உதவிகளை வழங்குதல்.
  • துறைசார் இணையதளத்தை முறையாகப் புதுப்பித்து பராமரிப்பது மற்றும் கூட்டுறவுச் சங்கங்களுக்குத் தேவையான தகவல்கள் மற்றும் சேவைகளைப் பெறுவதற்கான வழிமுறையாக துறைசார் இணையதளத்தை உருவாக்குதல்..
  • அனைத்து கூட்டுறவு சங்கங்களுடனும் தொடர்புடைய தகவல் வலையமைப்பை நிறுவுதல் மற்றும் அனைத்து தரவு மற்றும் தகவல்களைக் கொண்ட தரவுத்தளத்தை நிறுவுதல், அதை புதுப்பித்த நிலையில் வைத்திருத்தல்.
  • கூட்டுறவு இயக்கத்திற்கு தேவையான தகவல் தொழில்நுட்ப அறிவை வழங்க தலையிடவும்.

மேலும் தகவலுக்கு

ஜனாப்.கே.எம்.இனாமுல் ஹசன்

உதவி இயக்குனர் (தகவல் தொழில்நுட்பம்)

தொலைபேசி எண்: +94 11 2320694

கைபேசி எண்: +94 77 3543173

தொலைநகல்: +94 11 2478286

மின்னஞ்சல்: adit@coop.gov.lk / inaamulh@gmail.com