TamilSriLankaEnglish (UK)

සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා සුදුසුකම්ලත් අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය

2017.05.21 දින විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් පැවැත්වූ සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා සුදුසුකම්ලත් අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය

අනු අංකය

නම

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

01

ආර්.එල්.පී. මදුසංඛ මයා

902753680 V

02

එස්.එම්.ඩබ්.ඩී.අමරසිංහ මෙය/මිය

918110984 V

03

ආර්.එස්.එස්. රත්නායක මෙය/මිය

908533593 V

04

ආර්.ඒ.ඒ. දමිත් මයා

903552735 V

05

එම්.ක්‍රිෂ්ණකුමාර් මයා

912911241 V

06

කේ.ඒ.එන්. සමින්දනි මෙය/මිය

916570619 V

07

ඒ.එන්.රන්ජන් මයා

932791331 V

08

කේ.පී.එම්.රත්න මයා

882961842 V

09

ඩබ්.ඩී.ටී.ඩී. වටවල මෙය/මිය

895373516 V

10

එම්.ඩී.සී.ටී. කුමාරි මෙය/මිය

897101599 V

11

ජේ.එම්.ටී.පී. ජයවීර මෙය/මිය

898252205 V

12

ආර්.පී.එන්.පී. කරුණාසේන මෙය/මිය

926512765 V

13

කේ.බී. මාරසිංහ මයා

910253816 V

14

එම්.එල්.ඩී. මහේෂිකා මෙය/මිය

918503528 V

15

ඩබ්.එම්.එල්.එච්. වීරසූරිය මෙය/මිය

876620324 V

16

එස්.ගායත්‍රි මෙය/මිය

946512133 V

17

එම්.ඒ.බී.ඒ.එස්. බණ්ඩාර මයා

900371373 V

18

එම්.එච්.එම්. අසාරුදීන් මයා

912813002 V

19

ආර්.එම්.කේ.සී. විජේරත්න මෙය/මිය

907020517 V

20

එච්.පී.එම්.ඒ.පී.එච්. පතිරාජ මයා

872452834 V

21

ඩී.එම්.පී. අබේරත්න මයා

911411970 V

22

කේ.නරේෂ් මයා

910180428 V

23

කේ.ඒ.එම්.පී. කිරිඇල්ල මෙය/මිය

896940058 V

24

කේ.ඩබ්.එම්.යූ. කුලතුංග මයා

891630654 V

25

ජී.එන්.එස්. පෙරේරා මෙය/මිය

895680230 V

26

එච්.එම්.බී. වික්‍රමසිංහ මෙය/මිය

896294113 V

27

එම්.එච්.එස්. අනුරුද්ධිමා මෙය/මිය

927012030 V

28

ජී.සී.එම්. රණසිංහ මෙය/මිය

887603740 V

 

*මෙම සම්මුඛ පරීක්ෂණයට පෙනී සිටීම, තනතුර සඳහා පත්වීමට සුදුසුකමක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.

“COOP Sri Lanka Road Map 2020” ජනපතිට පිළිගැන්වේ

 

ශ්‍රී ලංකා සමුපකාර ව්‍යාපාරය නව මාවතකට යොමු කිරීමේ අරමුණින් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාගේ අදහස් පෙර දැරිව සකස් කරන ලද “Coop Sri Lanka Road Map 2020” ජූලි 01 වැනි දින ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට පිළගැන්වීය.

සමුපකාර ක්ෂේත්‍රයේ දියුණුවට නව මං පෙත් විවර කරමින් සමුපකර ක්ෂේත්‍රය තුල මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වී නොමැති විවිධ අංශයන් ඔස්සේ මේ නව සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාවට නංවා ඇත. සමුපකාර ව්‍යාපාරයට අදාල නීතිමය රාමුව යාවත්කාලීන කර නව තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධතියක් හරහා සමුපකාර ව්‍යාපාරය ඒකාබද්ධ කිරීම මේ මාර්ග දැක්ම හරහා සිදු කිරීමට නියමිතය.

එසේම සමුපකාරිකයන්ගේ ජීවන තත්ත්වය නංවාලීම, විරැකියාව දුරු කිරීම හා දුගී භාවය තුරන් කිරීමේ අරමුණින් නව ව්‍යාපාරික අංශ කෙරේ මේ මාර්ග දැක්ම තුළින් අවධානය යොමු කර ඇත. සංචාරක නවාතැන් ගම්මාන, මගී ප්‍රවාහන බස් රථ හා සේවා සැපයුම් මධ්‍යස්ථාන, අතිරික්ත කෘෂි නිෂ්පාදන විවිධාංගීකරණය කර වෙළඳපොළට සැපයීම හා සමුපකාර තේ හල් ඇරඹීමට සැලසුම් කර සිටී. තවද ප්‍රජාව පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම සමුපකාර ප්‍රතිපත්තිය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින්, පාරිසරික ආරක්ෂණ වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීම, කුණු කසළ කළමනාකරණය සඳහා ව්‍යාපෘතියක් සකස් කිරීම මෙන්ම සාමය හා සහජීවනය ඇති කිරීම සඳහා වූ යෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කිරීම ගම් තුළින් සිදු කිරීමට අපේක්ෂිතය.

Coop Sri Lanka Road Map 2020 මාර්ග දැක්ම පිළියෙල කරන ලද්දේ සමුපකාර ව්‍යාපාරයේ නියුතු සමුපකාර සභිකයන්, කාර්ය මණ්ඩලයේ නියුතු පිරිසක් සහ රාජ්‍ය අංශයේ නියෝජිතයන්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් විසිනි.

මෙම 2020 මාර්ග දැක්ම පිළියෙල කිරීමේ කටයුතු සංවිධානය, මෙහෙය වීම සිදු කරනු ලබන්නේ සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් සහ සමුපකාර සමිති රෙජිස්ට්‍රාර් එස්.එල්. නසීර් මහතා විසිනි.

 

 

 

සමුපකාරකයින් සඳහා සමුපකාර ගම්මානයක්

අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් මත ක්‍රියාත්මකවන මොරගහකන්ද සහ කළුගඟ ව්‍යාපෘතියේ එක් පියවරක්වන පොළොන්නරුව මැදිරිගිරිය බිසෝපුර ගොවි ජනපදය ඉදිකිරීම මේවන විට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

එම ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු. රිෂාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමාගේ යෝජනාවක් සහ සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් සහ සමුපකාර සමිති රෙජිස්ට්‍රාර් ඩී. ජීවනාදන් මහතාගේ මඟපෙන්වීම යටතේ, එම ගොවි ජනපදය තුළ සමුපකාරිකයින් වෙනුවෙන් නිවාස 100ක් සහ සමුපකාර මන්දිරයක් සහිත සමුපකාර ගම්මානයක් ඉදිකිරීම සඳහා මේවන විට රේඛීය සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.

ඒ අනුව පසුගිය දෙසැම්බර් 28වන දින මැදිරිගිරිය බිසෝපුර ගොවි ජනපදයේ දී එම ව්‍යාපෘතියභාර ව්‍යාපෘති කළමනාකරු සහ මහවැලි සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන් පිරිසක් සමඟ මූලික සාකච්ඡාවක් සහ ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයනයක් සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් (ව්‍යාපෘති) කේ.එම්. මුදිත චමින්ද මහතා, සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරීන්වන නුවන් විජේසිංහ, ජී.ආර්.ආර්. පතිරගේ යන නිළධාරීගේ සහභාගිත්වයෙන් පවත්වන ලදී.

මෙම සාකච්ඡාවේ දී එක් නිවසක් සඳහා ප.20ක ඉඩමක්, එම ඉඩම සඳහා ජලය, විදුලිය යන පහසුකම් සහ මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය කර ලබා දීමට ව්‍යාපෘති කළමනාකරු එකඟ විය. එමෙන්ම මෙම නිවාස ඉදිකිරීම් සමුපකාර සමිතිවල සහභාගිත්වයෙන් සිදු කර සැප්තැම්බර් මාසයවන විට අවසන් කර ලබාදීමට යෝජනා වී ඇත.

යෝජනා වී ඇති නිවාසයක සැළැස්ම

 

ඡායාරූප

සමුපකාරය පොදු ජනතාවගේ ජාතික ව්‍යාපාරයක්, ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන

 

මිත්‍රශීලීභාවය, එකමුතු බව, සමානාත්මතාව, සහමූහිකත්වය සමාජවාදි දේශපාලන සිද්ධාන්ත වලට බොහෝ සමීපයෙන් සිටින ව්‍යාපාරයක් ලෙස සමුපකාර ව්‍යාපාරය ලෝකය පුරා උගතුන්ගේ සහ බුද්ධිමතුන්ගේ විවිධ ක්ෂේත්‍රවල ගෞරවයට සහ පිළිගැනීමට ලක් වූ පුළුල් මානව වාදී ව්‍යාපාරයක් යයි ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පැවසූවේ 95 වැනි ජාත්‍යන්තර සමූපකාර දින සැමරුම් උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස සහභාගි වෙමිනි.

රට තුළ සිදුවන සෑම ව්‍යසනයකදීම පොදුජනතාව වෙනුවෙන් නැගීසිටින්නේ සමුපකාර ව්‍යාපාරය බව ජනතාව අතර පිළිගැනීමක් හා විශ්වාසයක් පවතී. එනිසාම සමුපකාර ව්‍යාපාරය දියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සෑම පියවරක්ම හිටපු සමුපකාර සේවකයකු ලෙස, ගන්නා බවද ජනාධිපති වරයා පැවසීය.

පුළුල් ශක්තිමත් සමුපකාර ව්‍යාපාරයක් ගොඩනගා ඒ තුළ රටේ පොදු ජනතාවට වඩාත් උසස් සේවාවක් ලබා දීමට රජය සෑම තින්දුවක් තීරණයක්ම ගන්නා බවද ප්‍රකාශ කළේය.

දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරි සැලැස්ම (Coop Sri Lanka Road Map 2020) ජනපති තුමාට පිළිගැන්වීම මෙහිදී සිදුවිය. ජාතික මට්ටමින් හා පළාත් මට්ටමින් තෝරා ගනු ලැබූ කෝප් කුමරා, කෝප් කුමරිය හා කෝප් ස්ටාර් ට ත්‍යාග ලබා දීමද සිදුවිය. වයඹ පළාත් සමුපකාර සේවක අරමුදල සඳහා රුපියල් මිලියන සියයක් පරිත්‍යාග කිරීම, සමුපකාර කාර්යය සාධන තරඟාවලියේ විශෂ්ඨතා දැක් වූ සමුපකාර වලට සම්මාන පිරිනැමීමද සිදුවිය. කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන්, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් චින්තක එස් ලොකුහෙට්ටි, සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් (රේඛීය) එස්.එල්. නසීර්, වයඹ පළාත් සමුපකාර කොමසාරිස් එම්.ඒ.බී.සී. ආලෝක බණ්ඩාර, ජාතික සමුපකාර මණ්ඩලයේ සභාපති ලලිත් ඒ. පීරිස්, වයඹ පළාත් සමුපකාර විෂය බාර අමාත්‍ය ගුණදාස දෙහිගම යන මහත්වරු ද මේ අවස්ථාවේ දී අදහස් දැක්වූහ.

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය චම්පිකා ප්‍රේමදාස මහතා ඇතුළු මැති ඇමතිවරු, රාජ්‍ය නිලධාරින් ඇතුළු විශාල පිරිසක් මේ අවස්ථාවට සහභාගි වූ අතර 15,000 කට ආසන්න දිවයිනේ විසිරී සිටින සමුපකාරිකයන් 95 වැනි ජාත්‍යන්තර සමුපකාර දිනය වර්ණවත් කළහ.

 

 

 

සමුපකාර සමිති ගණුදෙනුකරුවන් වෙත කෙරෙන විශේෂ දැනුම්දීමයි

සමුපකාර සමිති ගණුදෙනුකරුවන් වෙත කෙරෙන විශේෂ දැනුම්දීමයි

 

කර්මාන්ත සහ වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

 

සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සහ අනෙකුත් මුල්‍ය සේවා සමුපකාර සමිති නියාමනය කිරීමේ ජාතික කමිටුවේ විශේෂ දැනුම් දීමයි

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ 2013 ජුලි මස 18 දිනැති කැබිනට් මණ්ඩල තීරණය පරිදි, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ උපදෙස් සහ මඟ පෙන්වීම යටතේ මධ්‍යම රජයේ සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් / රෙජිස්ට්‍රාර් සහ සියළුම පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් / රෙජිස්ට්‍රාර්වරුන්ගේ මෙයෙවීමෙන් 2013 වර්ෂයේ සිට සමුපකාර විෂයභාර මධ්‍යම රජයේ අමාත්‍යාංශය විසින් පිහිටුවා ඇති සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සහ අනෙකුත් මුල්‍ය සේවා සමුපකාර සමිති නියාමන ජාතික කමිටුව  ස්ථාපිත කර ඇත.

එසේ ස්ථාපිත කර ඇති ජාතික සමුපකාර බැංකු නියාමන ඒකකය හා පළාත්  සමුපකාර බැංකු නියාමන ඒකකයන් මඟින් 1972 අංක 05 දරණ සමුපකාර සමිති පනත හා එක් එක් පළාත් සභා විසින් සම්මත කර ඇති පළාත් සමුපකාර ප්‍රඥප්ති යටතේ ලියාපදිංචි වී මුල්‍ය කටයුතු වල නියැලෙන සමුපකාර සමිති නියාමනය කරනු ලැබේ.

ඒ අනුව ජාතික සමුපකාර බැංකු නියාමන කමිටුවේ තීරණයන් මත පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස්වරුන් විසින් නිකුත් කරනු ලබන චක්‍රලේඛ, නියෝග,උපදෙස් සහ මඟපෙන්වීම් මුල්‍ය සේවා වල නිරත සියළුම සමුපකාර සමිති විසින් අනිවාර්යයෙන්ම අනුගමනය කිරීමට බැඳී සිටින බව මෙයින් අවධාරණය කරමු.

විශේෂයෙන්ම සමුපකාර සමිති මඟින් ඒකරාශී කරනු ලබන සියළුම තැන්පත් වෙනුවෙන් ගෙවනු ලබන පොළී ප්‍රතිශතයන් තීරණය කිරීම පිලිබඳව චක්‍ර‍ලේඛ හා උපදෙස් පත්‍රිකා මඟින් සියළුම සමුපකාර සමිති දැනුවත් කර ඇති බැවින් මුල්‍ය කටයුතුවල නියැලී සිටින සමුපකාර බැංකු හා මුල්‍ය ආයතන වල මුදල් තැන්පත් කිරීමට පෙර රටේ පවතින සාමාන්‍ය පොළී ප්‍රතිශතයන් වලට වඩා වැඩි පොළී ප්‍රතිශතයන් ලබා දෙන්නේ නම් ඒ පිළිබඳව තැන්පත්කරුවන් විමසිලිමත් විය යුතුය.

සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සහ වෙනත් මුල්‍ය සේවා සමුපකාර සමිති වල  මුදල් තැන්පත් කිරීමේ දී විශේෂයෙන්  ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් බලපත්‍රලාභී බැංකු වලට හා අනුමත මුල්‍ය සමාගම් වලට  නියම කරනු ලබන පොළී ප්‍රතිශතයන් පිළිබඳව  තැන්පත්කරුවන් දැනුවත් වී ක්‍රියාකරන ලෙස වැඩිදුරටත් කාරුණිකව දැනුම් දෙමු.                          

ජාතික සමුපකාර බැංකු නියාමන කමිටුව

සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

නො.330,යුනියන් පෙදෙස,කොළඹ 02

 

දු.අ. - 0112330706

ෆැක්ස් - 0112330706

ඊ මේල් - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නැවුම් පුවත් හා සිදුවීම්

  • 1
  • 2
  • 3
සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා සුදුසුකම්ලත් අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය 2017.05.21 දින විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් පැවැත්වූ සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ සමුපකාර... තවදුරටත්
“COOP Sri Lanka Road Map 2020” ජනපතිට පිළිගැන්වේ   ශ්‍රී ලංකා සමුපකාර ව්‍යාපාරය නව මාවතකට යොමු කිරීමේ අරමුණින් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු... තවදුරටත්
සමුපකාරය පොදු ජනතාවගේ ජාතික ව්‍යාපාරයක්, ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන   මිත්‍රශීලීභාවය, එකමුතු බව, සමානාත්මතාව, සහමූහිකත්වය සමාජවාදි දේශපාලන සිද්ධාන්ත වලට බොහෝ... තවදුරටත්
සමුපකාරකයින් සඳහා සමුපකාර ගම්මානයක් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් මත ක්‍රියාත්මකවන මොරගහකන්ද සහ කළුගඟ... තවදුරටත්
සමුපකාර සමිති ගණුදෙනුකරුවන් වෙත කෙරෙන විශේෂ දැනුම්දීමයි සමුපකාර සමිති ගණුදෙනුකරුවන් වෙත කෙරෙන විශේෂ දැනුම්දීමයි   කර්මාන්ත සහ වාණිජ කටයුතු... තවදුරටත්

ආශ්‍රිත සබැඳි

 ජාතික

 අන්තර්ජාතික

 සමුපකාර සමිති