TamilSriLankaEnglish (UK)

පුහුණු හා අධ්‍යාපන අංශය

සමුපකාර ක්ෂේත්‍රය තුළ පවතින පුහුණු අවශ්‍යතා හඳුනා ගනිමින් එම පුහුණු අවශ්‍යතා සපුරා‍ලීම මේ යටතේ ප්‍රධාන වශයෙන් සිදු කෙරෙන අතර කාලීනව හඳුනාගත් ජාතික මට්ටමේ අධ්‍යාපන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කෙරේ. පහත පාර්ශවයන් පුහුණුලාභීන් ලෙස සහභාගී කර ගනු ලබයි.

 • සියළුම දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන්
 • සියළුම සමිති / සංගම්වල සේවකයින්, සාමාජිකයින් හා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය
 • පාසල් සිසුන්

මීට අමතරව සමුපකාර ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධ ඇල්මක් දක්වන වෙනත් පාර්ශවයන් සඳහා දැනුම ලබා දීමට අත් පත්‍රිකා මුද්‍රණය කර ලබා දීම ද සිදු කරයි.

ජාතික මට්ටමේ අධ්‍යාපන වැඩසටහන්

 • නැණ ශක්ති පාසල් වැඩසටහන: දැනට ක්‍රියාත්මකව පවතින පාසැල් සමුපකාර සමිති ව්‍යුහය නව මුහුණුවරකින් ප්‍රතිසංවිධානය කරමින් "නැණ ශක්ති" වැඩසටහන 2013  වර්ෂයේ සිට සමුපකාර ක්ෂේත්‍රයට හඳුන්වා දීමට පියවර ගෙන ඇත. නැණ ගුණ පිරි සිසු පරපුරක් හා අනාගත සමුපකාර ව්‍යවසායකත්ව ගුණාංග සහිත නායකයින් බිහි කිරීම මෙහි අරමුණ වේ. ශිෂ්‍යයා අනාගත සමාජ ආර්ථික පරිසරයට යෝග්‍යවන පුරවැසියෙක් බවට පත් කිරීම හා සමාජ සජීවීකාරකයකු බවට පත් කිරීම සඳහා නව ප්‍රවේශයකින් කටයුතු කිරීමට මෙම වැඩසටහන මගින් අපේක්ෂා කෙරේ.

5 වසර ශිෂ්‍යත්ව සම්මන්ත්‍රණ

දිනය අධ්‍යාපන කලාපය ස්ථානය
2017/07/27 නිකවැරටිය නිකවැරටිය මහසෙන් ජාතික පාසල

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාග සම්මන්ත්‍රණ

මෙම සම්මන්ත්‍රණ මාලාව මෙවර 2017 අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දීමට අපේක්ෂිත පාසල් සිසුන් සඳහා ක්‍රියාත්මක වේ. මේ පිළිබඳව පාසල් කළාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරු ලිපි මඟින් දැනුවත් කර ඇත. මෙහිදී එක් සම්මන්ත්‍රණයකට සිසුන් 300කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සහභාගී කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන අතර විද්‍යාව හෝ ගණිතය යන විෂයන් දෙකෙන් අවශ්‍ය විෂය කළාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුයාට තෝරා ගත හැක. එමෙන්ම

 • කලාපය තුළ අධාපන අවශ්‍යතා ඇති සිසුන් තෝරා ගැනීම.
 • ස්ථානීය පහසුකම් සැලසීම.
 • හැකි නම්  දේශකයන් සම්බන්ධකර ගැනීම.
 • හැකි නම්  සංනිවේදන උපකරණ සපයා දීම.

ආදිය කළාපයේ වැඩසටහන සම්බන්ධීකාරක විසින් සිදු කළ යුතු වන අතර

 • සම්පත් දායක දීමනා ලබා දීම.
 • සම්පත් දායක විසින් ලබා දෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර හා නිබන්ධන වෙතොත් ඒවා මුද්‍රණය කර දීම.
 • පුහුණුලාභීන්ට උදෑසන ආහාරය ලබා දීම.

සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමෙන්තුව විසින් සිදුකරනු ලබයි.

තවද මෙවැනි වැඩසටහන් අවශ්‍යතා සඳහා ඉල්ලුම් කරන්නේ නම් පහත නිලධාරීන් හා සම්බන්ධ වී අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගත හැක.

පසිඳු කහඳවල               - 071 3103313

තුෂානි ගනේගොඩ         - 077 1983319

 

2017 සැප්තැම්බර් මස සිට නොවැම්බර් මස දක්වා පැවැත්වීමට යෝජිත වැඩසටහන් 

දිස්ත්‍රික්කය අධ්‍යාපන කලාප
කුරුණෑගල ඉබ්බාගමුව මහව නිකවැරටිය  
පුත්තලම හලාවත පුත්තලම    
අනුරාධපුරය ගලෙන්බිදුනුවැව කැකිරාව කැබිතිගොල්ලෑව  
පොළොන්නරුව දිඹුලාගල හිගුරක්ගොඩ    
අම්පාර අක්කරෛ පත්තුව දෙහිඅත්තකණ්ඩිය මහඔය තිරුක්කෝවිල්
ත්‍රිකුණාමලය කන්තලේ ත්‍රිකුණාමලය කින්නියා  
කොළඹ කොළඹ හෝමාගම පිලියන්දල ජයවර්ධනපුර
ගම්පහ ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ මීගමුව  
කළුතර හොරණ කළුතර    

2017 - 2018 පුහුණු සැලැස්ම 

2017 - 2018 පුහුණු සැලැස්මෙහි කාල රාමුව
අනු අංකය ක්‍රියාකාරකම් වර්ෂය
2017 2018
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
01 සමුපකාර ආයතන තුළින් නව නායකයන් බිහිකිරීම හා සම්බන්ධීකරණයට අදාළ පුහුණු වැඩසටහන            
02 නව නීතිමය රාමුවට සමුපකාර පද්ධතිය අනුගත කිරීමට අදාළ පුහුණු වැඩසටහන            
03 ග්‍රාමීය බැංකු නියාමනයට නව නීතිමය රාමුවක් සැකසීමට අදාළ පුහුණු වැඩසටහන            
04 සමුපකාර සමිති ව්‍යවස්ථාපිත විගණන කටයුතු වලට අදාළ පුහුණු වැඩසටහන          
05 සමුපකාර සමිති සඳහා මුදල් රෙගුලාසි හා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියක් සැකසීමට අදාළ පුහුණු වැඩසටහන              
06 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතයෙන් නව සමුපකාර දත්ත සමුදාය පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීමට අදාළ පුහුණු වැඩසටහන්              
07 නායකත්ව ගුණාංග හා ආකල්ප සංවර්ධන වැඩමුළුව            
08 සංචාරක,ප්‍රවාහන, කෘෂිකර්ම , අවන්හල්,ආපදා කළමණාකරණය, පෙරපැසැල්, හා වැඩිහිටි සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානය යන සමුපකාර ව්‍යාපාර අළුතින් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය දැනුවත් කිරීමේ දේශීය හා ජාත්‍යන්තර පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම.            
09 පරිසර ආරක්ෂණ ක්‍රමවේදයක් සඳහා සැලසුම් සකස් කිරීමට අදාළ පුහුණු වැඩසටහන්              
10 ව්‍යාපෘතියේ අවශ්‍යතාවය අනුව තාක්ෂණික පුහුණුව ලබාදීම (දේශීය හා ජාත්‍යන්තර)          
11 වෙළඳ හා නිෂ්පාදන කටයුතු වල නිරත වන සමුපකාර සමිති සඳහා විවෘත වෙළඳපල තුළතරඟකාරීව කටයුතු කිරීම හා අලෙවි උපක්‍රම භාවිතය පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව (දේශීය හා ජාත්‍යන්තර)        

 

වැඩි විස්තර සඳහා:

ජී. ජී. දයාසුමන මයා
සහකාර කොමසාරිස් (සංවර්ධන)
දුරකථන අංකය :+94 11 2436852
ෆැක්ස් :+94 11 2436852

නැවුම් පුවත් හා සිදුවීම්

 • 1
 • 2
 • 3
කාර්යය සාධන තරඟාවලිය - 2018 කාර්යය සාධන තරඟාවලිය  2018 - සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මධ්‍යම රජයේ සමුපකාර සංවර්ධන... තවදුරටත්
සමුපකාර පළාත් අමාත්‍ය සමුළුව 2017.09.27 දින බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී සමුපකාර පළාත් අමාත්‍ය සමුළුව 2017.09.27 දින බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ... තවදුරටත්
“COOP Sri Lanka Road Map 2020” ජනපතිට පිළිගැන්වේ   ශ්‍රී ලංකා සමුපකාර ව්‍යාපාරය නව මාවතකට යොමු කිරීමේ අරමුණින් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු... තවදුරටත්
සමුපකාරය පොදු ජනතාවගේ ජාතික ව්‍යාපාරයක්, ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන   මිත්‍රශීලීභාවය, එකමුතු බව, සමානාත්මතාව, සහමූහිකත්වය සමාජවාදි දේශපාලන සිද්ධාන්ත වලට බොහෝ... තවදුරටත්
සමුපකාර සමිති ගණුදෙනුකරුවන් වෙත කෙරෙන විශේෂ දැනුම්දීමයි සමුපකාර සමිති ගණුදෙනුකරුවන් වෙත කෙරෙන විශේෂ දැනුම්දීමයි   කර්මාන්ත සහ වාණිජ කටයුතු... තවදුරටත්

ආශ්‍රිත සබැඳි

 ජාතික

 අන්තර්ජාතික

 සමුපකාර සමිති