TamilSriLankaEnglish (UK)

දීප ව්‍යාප්ත / ආයතනික සමුපකාර සමිතිවල විගණන ප්‍රගතිය

අ.අං. සමුපකාර සමිතිය / සංගමය අවසන් විගණන වාර්තාව විගණනය කරමින් පවතින වර්ෂ විගණනය කිරීමට ඇති වර්ෂ

මූල්‍ය ප්‍රකාශන භාර නොදුන් වර්ෂ

01 සී/ස ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සකසුරුවම්කම සහ ණය
ගණුදෙනු සහ සුභසාධක සමුපකාර සමිතිය
       
02 සී/ස රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සකසුරුවම්කම සහ ණය ගණුදෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය        
03 සී/ස රාජ්‍ය සේවා ණය දීමේ හා ඉතිරි කිරීමේ සමුපකාර සමිතිය        
04 සී/ස සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ සමුපකාර සකසුරුවම්කම සහ ණය ගණු දෙනු පිළිබඳ සමිතිය        
05 සී/ස බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අනෝන්‍ය අර්ථසාධක අරමුදල් සමුපකාර සමිතිය        
06 සී/ස තැපැල් හා ටෙලිකොම් සේවක සමුපකාර බැංකු සමිතිය        
07 සී/ස අධ්‍යාපන සේවා නියුක්තිකයින්ගේ සමුපකාර සකසුරුවම් සහ ණය දෙන සමිතිය        
08 සී/ස කොළඹ මහරෝග්‍යශාලීය ඉතිරිකිරීමේ හා ණය දීමේ සමුපකාර සමිතිය        
09 සී/ස දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉතිරි කිරීමේ සමුපකාර සමිතිය        
10 සී/ස දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සහ ලිපිකරුවන්ගේ සමුපකාර සකසුරුවම් ඉතිරිකිරීමේ හා ණය දෙන සමිතිය        
11 සී/ස දුම්රිය මාර්ග හා වැඩ දෙපාර්තමේන්තුවේ සකසුරුවම් සහ ඉතිරි කිරීමේ සමුපකාර සමිතිය        
12 සී/ස සෞඛ්‍ය සේවා මුදල් ඉතිරි කිරීමේ සහ ණය ගණුදෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය        
13 සී/ස ලංගම සේවක සකසුරුවම් හා සුභසාධන සමුපකාර සමිතිය        
14 සී/ස මහජන බැංකු සේවක සමුපකාර සමිතිය        
15 සී/ස ශ්‍රී ලංකා මුද්‍රණශිල්පීන්ගේ සමුපකාර සමිතිය        
16 සී/ස සමුපකාර දෙපාර්තමේන්තුවේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ ණය දෙන සමුපකාර සමිතිය        
17 සී/ස බ්‍රවුන් හවුලේ කාර්මික හා පොදු සේවා සකසුරුවම් සහ ණය ගනු දෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය        
18 සී/ස ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථායීය සකසුරුවම්කම සහ ණය ගණුදෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය        
19 සී/ස සමස්ත ලංකා විචිත්‍ර පැලෑටි හා උඩවැඩියා සමුපකාර සමිතිය        
20 සී/ස ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සේවක සමුපකාර බැංකු සමිතිය        
21 සී/ස සමස්ත ලංකා අභ්‍යාස පොත් නිපදවන්නන්ගේ සමුපකාර සමිතිය        
22 සී/ස ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සේවකයින්ගේ සුභ සාධක සකසුරුවම්කම සහ ගණු දෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය        
23 සී/ස ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන්ගේ සංවර්ධන සේවා සමුපකාර සමිතිය        
24 සී/ස සණස සංවර්ධන බැංකුවේ සේවක සණස සමිතිය        
25 සී/ස සමෘද්ධි සංවර්ධන හා කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ සහකාර නිලධාරීන්ගේ සකසුරුවම් හා ණය ගණු දෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය        
26 සී/ස වතුසේවා නිලධාරීන්ගේ නිවාස සමුපකාර සමිතිය        
27 සී/ස ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සමස්ත සේවකයින්ගේ සකසුරුවම් හා ණය ගනු දෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය        
28 සී/ස රාජ්‍ය සේවා උපාධිධාරී සකසුරුවම් හා ණය ගණු දෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය        
29 සී/ස රජරට විශ්ව විද්‍යාල සමුපකාර සමිතිය        
30 සී/ස සමස්ත ලංකා කෘෂිකාර්මික සමිතිය        
31 සී/ස සතොස සේවකයින්ගේ සමුපකාර සකසුරුවම් සුභසාධක සහ ණය දෙන සමිතිය        
32 සී/ස වරාය නැව් සේවා සමුපකාර සමිතිය        
33 සී/ස ශ්‍රී ලංකා මැනුම් දෙපාර්තමේන්තු මැනුම් සහකරුවන්ගේ ස.ණ.ස සමිතිය        

ආශ්‍රිත සබැඳි

 ජාතික

 අන්තර්ජාතික

 සමුපකාර සමිති