TamilSriLankaEnglish (UK)

දීප ව්‍යාප්ත / ආයතනික සමුපකාර සමිතිවල විගණන ප්‍රගතිය

අ.අං. සමුපකාර සමිතිය / සංගමය අවසන් විගණන වාර්තාව විගණනය කරමින් පවතින වර්ෂ විගණනය කිරීමට ඇති වර්ෂ

මූල්‍ය ප්‍රකාශන භාර නොදුන් වර්ෂ

01 සී/ස ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සකසුරුවම්කම සහ ණය
ගණුදෙනු සහ සුභසාධක සමුපකාර සමිතිය
2015.11.30 - 2016.11.30 2016.1130 
02 සී/ස රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සකසුරුවම්කම සහ ණය ගණුදෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය 2015.12.31 2016 - -
03 සී/ස රාජ්‍ය සේවා ණය දීමේ හා ඉතිරි කිරීමේ සමුපකාර සමිතිය 2011.12.31 2012, 2013, 2014 2015, 2016 2015, 2016 
04 සී/ස සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ සමුපකාර සකසුරුවම්කම සහ ණය ගණු දෙනු පිළිබඳ සමිතිය 2015.12.31 - 2016 -
05 සී/ස බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අනෝන්‍ය අර්ථසාධක අරමුදල් සමුපකාර සමිතිය 2013.09.30 - 2013/14, 2014/15, 2015/16 2013/14, 2014/15, 2015/16 
06 සී/ස තැපැල් හා ටෙලිකොම් සේවක සමුපකාර බැංකු සමිතිය 2016.12.31 - - -
07 සී/ස අධ්‍යාපන සේවා නියුක්තිකයින්ගේ සමුපකාර සකසුරුවම් සහ ණය දෙන සමිතිය 2012.12.31 2013 2014, 2015, 2016 2014, 2015, 2016 
08 සී/ස කොළඹ මහරෝග්‍යශාලීය ඉතිරිකිරීමේ හා ණය දීමේ සමුපකාර සමිතිය 2015.12.31 - 2016 -
09 සී/ස දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉතිරි කිරීමේ සමුපකාර සමිතිය 2014.03.31 2014/15 2015/16, 2016/17 2015/16, 2016/17 
10 සී/ස දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සහ ලිපිකරුවන්ගේ සමුපකාර සකසුරුවම් ඉතිරිකිරීමේ හා ණය දෙන සමිතිය 2015.12.31 - 2016 2016 
11 සී/ස දුම්රිය මාර්ග හා වැඩ දෙපාර්තමේන්තුවේ සකසුරුවම් සහ ඉතිරි කිරීමේ සමුපකාර සමිතිය 2015.09.30 - 2015/16 2015/16 
12 සී/ස සෞඛ්‍ය සේවා මුදල් ඉතිරි කිරීමේ සහ ණය ගණුදෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය 2017.03.31 - - -
13 සී/ස ලංගම සේවක සකසුරුවම් හා සුභසාධන සමුපකාර සමිතිය 2013.12.31 2014 2015, 2016 2015, 2016 
14 සී/ස මහජන බැංකු සේවක සමුපකාර සමිතිය 2015.03.31 - 2015/16, 2016/17 2015/16, 2016/17 
15 සී/ස ශ්‍රී ලංකා මුද්‍රණශිල්පීන්ගේ සමුපකාර සමිතිය 2016.09.30  - - -
16 සී/ස සමුපකාර දෙපාර්තමේන්තුවේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ ණය දෙන සමුපකාර සමිතිය 2013.10.31 2014, 2015 2016 2016 
17 සී/ස බ්‍රවුන් හවුලේ කාර්මික හා පොදු සේවා සකසුරුවම් සහ ණය ගනු දෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය 2016.07.31 - - -
18 සී/ස ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථායීය සකසුරුවම්කම සහ ණය ගණුදෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය 2016.12.31 - - -
19 සී/ස සමස්ත ලංකා විචිත්‍ර පැලෑටි හා උඩවැඩියා සමුපකාර සමිතිය 2016.07.31 - - -
20 සී/ස ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සේවක සමුපකාර බැංකු සමිතිය 2016.12.31 - - -
21 සී/ස සමස්ත ලංකා අභ්‍යාස පොත් නිපදවන්නන්ගේ සමුපකාර සමිතිය 2014.03.31 2014/15 2015/16, 2016/17 2015/16, 2016/17 
22 සී/ස ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සේවකයින්ගේ සුභ සාධක සකසුරුවම්කම සහ ගණු දෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය 2014.12.31 - 2015, 2016 2015, 2016
23 සී/ස ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන්ගේ සංවර්ධන සේවා සමුපකාර සමිතිය 2011.12.31 201 2013, 2014, 2015, 2016 2013, 2014, 2015, 2016 
24 සී/ස සණස සංවර්ධන බැංකුවේ සේවක සණස සමිතිය 2011.12.31 2012, 2013, 2014, 2015 2016 -
25 සී/ස සමෘද්ධි සංවර්ධන හා කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ සහකාර නිලධාරීන්ගේ සකසුරුවම් හා ණය ගණු දෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය 2014.03.31 2014/15 2015/16, 2016/17 2015/16, 2016/17
26 සී/ස වතුසේවා නිලධාරීන්ගේ නිවාස සමුපකාර සමිතිය 2015.12.31 2016 - -
27 සී/ස ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සමස්ත සේවකයින්ගේ සකසුරුවම් හා ණය ගනු දෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය 2014-12.31 2015, 2016 - -
28 සී/ස රාජ්‍ය සේවා උපාධිධාරී සකසුරුවම් හා ණය ගණු දෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය 2013.12.31 2014, 2015 2016 2016 
29 සී/ස රජරට විශ්ව විද්‍යාල සමුපකාර සමිතිය 2013.03.31 - 2013/14, 2014/15, 201/16, 2016/17  2013/14, 2014/15, 201/16, 2016/17
30 සී/ස සමස්ත ලංකා කෘෂිකාර්මික සමිතිය 2013.12.31 2014, 2015 2016 -
31 සී/ස සතොස සේවකයින්ගේ සමුපකාර සකසුරුවම් සුභසාධක සහ ණය දෙන සමිතිය 2015.12.31 2016.12.31 - -
32 සී/ස වරාය නැව් සේවා සමුපකාර සමිතිය 2016.03.31 2016/17 - -
33 සී/ස ශ්‍රී ලංකා මැනුම් දෙපාර්තමේන්තු මැනුම් සහකරුවන්ගේ ස.ණ.ස සමිතිය 2015.12.31 2016 - -

ආශ්‍රිත සබැඳි

 ජාතික

 අන්තර්ජාතික

 සමුපකාර සමිති