TamilSriLankaEnglish (UK)

ජාතික මට්ටමේ සමුපකාර සමිතිවල විගණන ප්‍රගතිය

අ.අං. සමුපකාර සමිතිය / සංගමය අවසන් විගණන වාර්තාව විගණනය කරමින් සිටින වර්ෂය විගණනය සිදු කිරීමට ඇති වර්ෂ

මූල්‍ය ප්‍රකාශන භාර නොදුන් වර්ෂ

01 සී/ස ජාතික සමුපකාර මණ්ඩලය        
02 සී/ස ශ්‍රී ලංකා සමුපකාර අළෙවි සංගමය        
03 සී/ස ශ්‍රී ලංකා පාරිභෝගික සමුපකාර සමිති සංගමය        
04 සී/ස ශ්‍රී ලංකා සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සංගමය        
05 සී/ස ශ්‍රී ලංකා සකසුරුවම්කම හා ණයගණුදෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිති සංගමය        
06 සී/ස ශ්‍රී ලංකා පොල් නිපදවන්නන්ගේ සමුපකාර සමිති සංගමය         
07 සී/ස ශ්‍රී ලංකා ධීවර සමූපකාර සමිති සංගමය        
08 සී/ස ශ්‍රී ලංකා කර්මාන්ත මහා සංගමය        
09 සී/ස ශ්‍රී ලංකා සමුපකාර පේෂ කර්මාන්ත සංගමය        
10 සී/ස ශ්‍රී ලංකා ජාතික තරුණ සේවා සමූපකාර සමිති සංගමය        

ආශ්‍රිත සබැඳි

 ජාතික

 අන්තර්ජාතික

 සමුපකාර සමිති