TamilSriLankaEnglish (UK)

නීති අංශය

තම ව්‍යාපාරික කටයුතු පවත්වාගෙන යාමේදී මතුවන නීතිමය ගැටළු විසඳීම සදහා විසඳුම් ලබා දීම, මගපෙන්වීම හා උපදෙස් දීම අපගේ කාර්යය භාරයයි.

අපගේ විෂය පථය

 • සමිති/සංගම් ලියාපදිංචි කිරීම
 • සමුපකාර සමිතිවල අතුරු ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කිරීම.
 • වත්කම් හා බැරකම් ඒකාබද්ධය හා විබද්ධය
 • ලියාපදිංචිය අවලංගු කිරීම
 • ලාභ බෙදීම් පිළිබඳ අර්ථ නිරූපනය
 • විගණනය හා පරීක්ෂණ සම්බන්ධ නෛතික ගැටළු
 • විභාග පිළිබඳ නෛතික කටයුතු (46-1 විභාග)
 • ඈවර කටයුතු
 • ආරවුල් බේරුම්කරණය හා උසාවි බලගැන්වීම්
 • මහසභා රැස්වීම්, නිලධාරීන් පත් කිරීම් හා සාමාජිකත්වය පිළිබද ගැටළු සදහා අර්ථ නිරූපනය

නීතිමය තත්වය

1992 අංක 11 හා 1983 අංක 32 දරණ සංශෝධන පනත් සමඟ කියවෙන 1972 අංක 5 දරණ සමුපකාර සමිති පනත් මගින් හා 1973සමුපකාර සමිති රීති මාලාව මගින් මෙම සියලු කාර්යයන් ඉටු කිරීම සදහා නීතිමය බලය ලැබී ඇත.

සමුපකාර සමිතියක/සංගමයක ආරවුල් ‍බේරුම්කරණය

ආරවුලක් යනු,

ලියාපදිංචි සමුපකාර සමිතියක/සංගමයක පාර්ශවකරුවන් අතර හිමිකම්පෑමක් සම්බන්ධයෙන් පැන නගින්නා වූ පරස්පරතාවයක්/මතභේදයක් ආරවුලක් වේ.

සමුපකාර සමිතියක/සංගමයක ඇතිවිය හැකි ආරවුල් වර්ග

 • මූල්‍යමය
 • මූල්‍යමය නොවන

මූල්‍යමය ආරවුල්

 • මුදල් හෝ බඩු අඩුවීම්
 • ණය ගෙවීම් පැහැර හැරීම්
 • ගිවිසුම් කඩ කිරීම් මත සිදුවන පාඩු
 • නීත්‍යානුකූල නොවන ආකාරයේ ගෙවීම් ලබාගැනීම හෝ වියදම් කිරීම

මූල්‍යමය ‍නොවන

සමුපකාර නීතිය, රීති හෝ අතුරු ව්‍යවස්ථා යටතේ පැනනගින නීතිමය ගැටළු

ආරවුලක්, ‍රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා ‍වෙත ‍යොමු කළ හැකි පාර්ශවකරුවන්

 • ලියාපදිංචි සමුපකාර සමිතියක කාරක සභාව විසින්
 • ලියාපදිංචි සමුපකාර සමිතියක මහසභා රැස්වීමකදී සම්මත කරගත් යෝජනාවක් අනුව එම සමිතිය විසින්
 • ආරවුලකට සම්බන්ධ එක් පාර්ශවකරුවකු විසින්
 • ලියාපදිංචි සමුපකාර සමිතියක කාරක සභියකුගෙන් හෝ වෙනත් නිලධාරියකුගෙන් හෝ අයවිය යුතු මුදලක් සම්බන්ධ ආරවුලක් නම් සමුපකාර සමිතියක ඕනෑම සාමාජිකයකු විසින්

ආරවුලක් බේරුම්කරණයට යොමු කිරී‍මේ කාර්ය පටිපාටිය (සමිතියේ/සංගම‍යේ කාර්යභාරය)

 • ආරවුල් හි හේතුව නිවැරදිව හදුනා ගැනීම(මූලික පරීක්ෂණයක් තුළින්)
 • අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල තීරණ ලබා ගැනීම
 •  එන්තරවාසි පිළි‍යෙල කිරීම හා යැවීම
 • ලැබෙන ප්‍රතිචාර අනුව තීරකකරණයට යොමු කිරීමේ තීරණ ගැනීම
 • නීති නියෝජිතයකු පත් කිරීම
 • බේරුම්කරණය සදහා යොමු කිරීම

ආරවුලක් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කිරීමේදී ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියවිලි

 • ප්‍රදානයක් ඉල්ලීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය.
 • අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල වාර්තාවේ සහතික කළ පිටපත
 • එන්තරවාසියේ සහතික කළ පිටපත
 • එන්තරවාසිය යැවූ බවට සනාථ කළ හැකි සහතිකය
 • නීති නියෝජිතයා‍ගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශිත ලිපිය
 • තීරක ගාස්තු.

බේරුම්කරුවකුගේ ප්‍රදානයකින් සෑහීමට පත් නොවන පාර්ශවයට ප්‍රදානය (තීන්දුව) ලබාදුන් දින සිට දින 30 ක් ඇතුළත සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් සහ සමුපකාර සමිති රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා වෙත අභියාචනා කළ හැකිය.

අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීම

 • අභියාචනය ලිඛිත විම
 • හේතු පැහැදිලිව දැක්වීම
 • අභියාචනයෙන් අපේක්ෂා කරන සහන.
 • අභියාචනා ගාස්තු

වැඩි විස්තර සඳහා:

බී.එම්.එම් බන්දුල මයා
සහකාර කොමසාරිස් (නීති/විමර්ෂණ)
දුරකථන : +94 112478373
ෆැක්ස් :   +94 112436852

නැවුම් පුවත් හා සිදුවීම්

 • 1
 • 2
 • 3
කාර්යය සාධන තරඟාවලිය - 2018 කාර්යය සාධන තරඟාවලිය  2018 - සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මධ්‍යම රජයේ සමුපකාර සංවර්ධන... තවදුරටත්
සමුපකාර පළාත් අමාත්‍ය සමුළුව 2017.09.27 දින බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී සමුපකාර පළාත් අමාත්‍ය සමුළුව 2017.09.27 දින බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ... තවදුරටත්
“COOP Sri Lanka Road Map 2020” ජනපතිට පිළිගැන්වේ   ශ්‍රී ලංකා සමුපකාර ව්‍යාපාරය නව මාවතකට යොමු කිරීමේ අරමුණින් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු... තවදුරටත්
සමුපකාරය පොදු ජනතාවගේ ජාතික ව්‍යාපාරයක්, ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන   මිත්‍රශීලීභාවය, එකමුතු බව, සමානාත්මතාව, සහමූහිකත්වය සමාජවාදි දේශපාලන සිද්ධාන්ත වලට බොහෝ... තවදුරටත්
සමුපකාර සමිති ගණුදෙනුකරුවන් වෙත කෙරෙන විශේෂ දැනුම්දීමයි සමුපකාර සමිති ගණුදෙනුකරුවන් වෙත කෙරෙන විශේෂ දැනුම්දීමයි   කර්මාන්ත සහ වාණිජ කටයුතු... තවදුරටත්

ආශ්‍රිත සබැඳි

 ජාතික

 අන්තර්ජාතික

 සමුපකාර සමිති